De Haringdragers

Gouden Haringdragers

De Gouden Haring is een unieke onderscheiding die het bestuur van de Stichting Hollandse Haringpartij aan personen uitreikt. Dit zijn mensen die zich in lijn met de communicatiefilosofie en het thema van de Nationale Haringpartij bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om grote groepen mensen bij elkaar te brengen in hun enthousiasme voor een gezamenlijk (goed) doel.

De Gouden Haringdragers zijn:

 • Henk de Breij
  vanwege zijn oprechte interesse en omvangrijke expertise waarmee hij zich al vele jaren inzet om mensen met elkaar te verbinden, met communicatie altijd als sleutelwoord.
 • Henny ten Brink
  (overleden in 2004), oprichter van de Nationale Haringpartij.
 • André Kuipers
  vanwege de sympathieke wijze waarop hij mensen betrekt bij zijn activiteiten in de ruimte en de kwetsbaarheid van onze planeet zichtbaar maakt.
 • Mies Timp-Bouwman
  (overleden in 2018), vanwege haar vermogen om warmte en verbondenheid te creëren via een onuitputtelijk aantal inspirerende en enthousiasmerende televisieshows.
 • Jochem Uytdehaage
  vanwege het enthousiasme voor de schaatssport dat hij bij de Nederlanders heeft aangewakkerd door zijn optreden en bijzondere prestaties tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake City.
 • Paul van Vliet
  (overleden in 2023) vanwege de vele belangeloze optredens die hij als ambassadeur van Unicef heeft verzorgd ten behoeve van het welbevinden van kinderen over de hele wereld.
 • Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
  als eerbetoon en waardering voor zijn enthousiasme, gedrevenheid en betrokkenheid waarmee hij zich op geheel eigen, charismatische wijze heeft ingezet voor het maatschappelijk belang, meer in het bijzonder voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Fonds Slachtofferhulp waaraan het Pieter van Vollenhoven Fonds gelieerd is.

Zilveren Haringdragers

De Zilveren Haring is een unieke onderscheiding die door het bestuur van de Stichting Hollandse Haringpartij wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet om de Nationale Haringpartij te ontwikkelen tot een prachtig evenement.

De Zilveren Haringdragers zijn:

 • de heer dr. ir. A.W. (Aad) Veenman, voorzitter van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • de heer A. (André) Baar (overleden in 2023), voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • jhr. dr. P.A.C. (Pieter) Beelaerts van Blokland (overleden in 2021), voormalig voorzitter van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • mevrouw J. (Jenny) ten Brink-Nusmann (overleden in 2021), ‘founding mother’ van de Nationale Haringpartij
 • mevrouw J.L.M. (Jeanne) Nieuwland, voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • de heer mr. J.W.C. (Hans) Plesman, voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij en voormalig voorzitter Communication Award.
 • de heer P.P. (Philip) de Ridder, voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • de heer G. (Gert) Selles, voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij
 • de heer mr. M.A. (Thijs) Vencken, voormalig bestuurslid van de Stichting Hollandse Haringpartij